Cjenik usluga

Individualna psihoterapija                                              300 kn

Grupna psihoterapija – mala grupa                               100 kn

Obiteljska i partnerska psihoterapija, po seansi            400 kn

Specijalisti?ki pregled                                                    300 kn

Kontrolni specijalisti?ki pregled                                     150 kn

Konzultacija                                                                   100 kn

Ekspertiza s pisanim mišljenjem                                   500 kn

Prvi pregled u ku?i                                               350 - 400 kn

Kontrolni pregled u ku?i                                                200 kn

Cjenik je ovjeren od Hrvatske lije?ni?ke komore

Oslobo?eno PDV-a po ?l. 39 st. 1 t. c) Zakona i ?l. 51 Pravilnika o PDV-u."